Skip to content

Regnskapsføring

Vi er opptatt av at du skal ha et rett regnskap til rett tid og bistår med løpende bokføring, fakturering, betaling av fakturaer, periodisk regnskapsrapportering inkl. budsjett og prosjektregnskap i tillegg til levering av oppgaver til myndighetene. Vi benytter i hovedsak Duett programvare og vi kan skreddersy et tilbud etter dine behov avhengig av hva du ønsker. Du velger selv om du vil levere bilag og annen dokumentasjon på papir eller elektronisk og vi tilbyr også skyløsning slik at du kan ha tilgang til ditt eget regnskap til en hver tid. Du får din faste kontaktperson som kjenner de lokale forholdene og som er opptatt av at du skal bli godt ivaretatt.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil ha mer informasjon om noe av dette, kanskje kan vi forenkle eller gjøre ting bedre enn tidligere.

Se her informasjon om hva duett kan tilby for deg som kunde i samarbeid med oss: www.duett.no/duett-minside-produktvideoer

1470729367461.MaxSize.w-245.h-245.Save

Lønn

Vi foretar lønnskjøring og ordner med den nødvendige rapporteringen til myndighetene. Vi har gode systemer og er oppdatert på regelverket innenfor lønnsområdet.

1470729370018.MaxSize.w-245.h-245.Save

Årsoppgjør og selvangivelser for de fleste regnskapstyper

Vi utarbeider årsoppgjør og ligningspapirer for de fleste selskapsformene. Dette inkluderer resultatregnskap, balanse og noter i tillegg til hjelp med utarbeidelse av årsberetning.

1470729369238.MaxSize.w-245.h-245.Save

Rådgivning/økonomistyring

Vi bistår med driftsanalyser og annen rådgivning i forbindelse med den daglige driften.

potet

Gardsoverdragelser/generasjonsskifte

Vi har kompetanse til å bistå med gjennomføring av gardsoverdragelser og generasjonsskifter. Ta gjerne kontakt med oss i god tid slik at vi får komme tidlig med i prosessen.

1470729368388.MaxSize.w-245.h-245.Save

Selskaps-etablering og avvikling

Skal du starte opp med ny eller endre din virksomhet? Vi har kompetanse til å bistå med valg av selskapsform og stiftelse av alle typer selskap. Vi kan også bidra med planlegging og gjennomføring av endringer og avvikling av en virksomhet.

Back To Top